Amerikansk kricka Vadboden Hornborgasjön

29.3 2005