rödhake koltrast kungsfågel
forsärla ängspiplärka stare
fasan buskskvätta hämpling
s/v flugsnappare steglits sånglärka
ladusvala lövsångare nötkråka
björktrast fisktärna svarthätta
tofsvipa gråsiska ringduva
storskarv mindre strandpipare gråhäger
storlom bofink gräsand
gräshoppsångare grönsiska gulsparv