silltrut sävsångare kärrsångare
mindre hackspett ringtrast gransångare
storspov hussvala vigg
grönbena kärrsnäppa gluttsnäppa
brun kärrhök dubbeltrast röd glada
rödvingetrast svartmes taltrast
tordmule trädkrypare stjärtmes
drillsnäppa grå flugsnappare havstrut
mindre sångsvan spetsbergsgås ärtsångare
smaln. simsnäppa tretåig hackspett mosnäppa