hökuggla rackelhane kungsfiskare
havsörn korp svart rödstjärt
smålom sparvhök råka
strömstare fiskgjuse Rödstjärt
skärpiplärka härmsångare rörsångare
småspov backsvala grönsångare
skogssnäppa varfågel brushane
pilgrimsfalk Svarthalsad dopping