Register

 

Am. kricka Gulärla Ringtrast Svarthätta
Backsvala Gärdsmyg Rosenfink Svartmes
Björktrast Göktyta Råka Svart Rödstjärt
Blåhake Havstrut Röd glada Svartving.glada
Blåmes Havsörn Rödhake S/v flugsnappare
Bofink Hussvala Rödhuv. dykand Sånglärka
Brun kärrhök Hämpling Rödstjärt Sångsvan
Brushane Härmsångare Rödvingetrast Sädesärla
Buskskvätta Hökuggla Rördrom Sävsparv
Citronärla Höksångare Rörsångare Sävsångare
Drillsnäppa Iberisk gransångare Sidensvans Talgoxe
Dubbeltrast Ismås Sillgrissla Taltrast
Dvärgsparv Järnsparv Silltrut Tamduva
Ejder Kaja Skata Tofsmes
Enkelbeckasin Kanadagås Skogssnäppa Tofsvipa
Entita Knipa Skrattmås Tordmule
Fasan Knölsvan Skäggdopping Tornfalk
Fiskgjuse Kohäger Skärpiplärka Trana
Fiskmås Koltrast Smaln. simsnäppa Trastsångare
Fisktärna Korp Smådopping Tretåig hackspett
Fjällpipare Kråka Smålom Trädgårdssångare
Fjällvråk Kungsfiskare Småspov Trädkrypare
Flodsångare Kungsfågel Snatterand Trädpiplärka
Forsärla Kärrsnäppa Sothöna Turkduva
Gluttsnäppa Kärrsångare Sparvhök Tärnmås
Gransångare Ladusvala Spetsbergsgrissla Törnskata
Grå flugsnappare Ljungpipare Spetsbergsgås Törnsångare
Grågås Lövsångare Stare Varfågel
Gråhakedopping M. hackspett Steglits Vigg
Gråhäger M. strandpipare Stenskvätta Vitkindad gås
Gråsiska M. sångsvan Stjärtmes Vittrut
Gråsparv Mosnäppa Storlom Ägretthäger
Gråtrut Näktergal Storskarv Ängspiplärka
Gräsand Nötkråka Storskrake Ärtsångare
Gräshoppsångare Nötväcka Storspov Ökenstenskvätta
Grönbena Ormvråk Strandskata  
Grönfink Pilfink Strömstare  
Gröngöling Pilgrimsfalk St. beckasinsnäppa  
Grönsiska Prärielöpare St. hackspett  
Grönsångare Pungmes St. turturduva  
Gulsparv Rackelhane Svarthals. dopping  
  Ringduva