Register

 

Am. kricka Gärdsmyg Ringtrast Svarthätta
Backsvala Göktyta Rosenfink Svartmes
Björktrast Havstrut Råka Svart Rödstjärt
Blåhake Havsörn Röd glada Svartving.glada
Blåmes Hussvala Rödhake S/v flugsnappare
Bofink Hämpling Rödhuv. dykand Sånglärka
Brun kärrhök Härmsångare Rödstjärt Sångsvan
Brushane Hökuggla Rödvingetrast Sädesärla
Buskskvätta Höksångare Rördrom Sävsparv
Citronärla Iberisk gransångare Rörsångare Sävsångare
Drillsnäppa Ismås Sidensvans Talgoxe
Dubbeltrast Järnsparv Sillgrissla Taltrast
Dvärgsparv Kaja Silltrut Tamduva
Ejder Kanadagås Skata Tofsmes
Enkelbeckasin Knipa Skogssnäppa Tofsvipa
Entita Knölsvan Skrattmås Tordmule
Fasan Kohäger Skäggdopping Tornfalk
Fiskgjuse Koltrast Skärpiplärka Trana
Fiskmås Korp Smaln. simsnäppa Trastsångare
Fisktärna Kråka Smådopping Tretåig hackspett
Fjällpipare Kungsfiskare Smålom Trädgårdssångare
Fjällvråk Kungsfågel Småspov Trädkrypare
Flodsångare Kärrsnäppa Snatterand Trädpiplärka
Forsärla Kärrsångare Sothöna Turkduva
Gluttsnäppa Ladusvala Sparvhök Tärnmås
Gransångare Ljungpipare Spetsbergsgrissla Törnskata
Grå flugsnappare Lundsångare Spetsbergsgås Törnsångare
Grågås Lövsångare Stare Varfågel
Gråhakedopping M. hackspett Steglits Vigg
Gråhäger M. strandpipare Stenskvätta Vitkindad gås
Gråsiska M. sångsvan Stjärtmes Vittrut
Gråsparv Mosnäppa Storlom Ägretthäger
Gråtrut Näktergal Storskarv Ängspiplärka
Gräsand Nötkråka Storskrake Ärtsångare
Gräshoppsångare Nötväcka Storspov Ökenstenskvätta
Grönbena Ormvråk Strandskata  
Grönfink Pilfink Strömstare  
Gröngöling Pilgrimsfalk St. beckasinsnäppa  
Grönsiska Prärielöpare St. hackspett  
Grönsångare Pungmes St. turturduva  
Gulsparv Rackelhane Svarthals. dopping  
Gulärla Ringduva