Senaste

 

Lundsångare Ryrbäcken Trollhättan

10.6 2019

 

Skäggdopping Spikön Trollhättan

13.6 2018

 

Svarthalsad dopping Vassbotten Vänersborg

20.4 2018

 

Rödstjärt Trollhättan

3.5 2016

 

Skäggdopping Spikön Trollhättan

2.5 2016

 

Silltrut Trollhättan

2.5 2016

 

Rosenfink Nygårdsängen Vänersborg

21.5 2015

 

Gulärla Nygårdsängen Vänersborg

18.5 2015

 

Sädesärla Stallbacka Trollhättan

1.5 2015

 

Svart Rödstjärt Stallbacka Trollhättan

21.4 2015

 

Hussvala Stallbacka Trollhättan

3.5 2014

 

Grönsångare Ryrbäcken Trollhättan

26.4 2014

 

Rödhake Ryrbäcken Trollhättan

25.4 2014

 

Svart Rödstjärt Stallbacka Trollhättan

19.4 2014

 

Silltrut Stallbacka Trollhättan

18.4 2014

 

Trädkrypare Ryrbäcken Trollhättan

17.4 2014

 

Ringduva Ryrbäcken Trollhättan

17.4 2014

 

Gulsparv Stallbacka Trollhättan

16.4 2014

 

Svart Rödstjärt Stallbacka Trollhättan

15.4 2014

 

Gransångare Ryrbäcken Trollhättan

11.4 2014

 

Sädesärla Hamnen Trollhättan

7.4 2014

 

Sädesärla Malöga Trollhättan

7.4 2014

 

Stjärtmes Ryrbäcken Trollhättan

1.4 2014

 

Sånglärka Malöga Trollhättan

25.2 2014

 

Törnskata Stallbacka Trollhättan

13.8 2013

 

Svart rödstjärt Stallbacka Trollhättan

3.8 2013

 

Mindre strandpipare Stallbacka Trollhättan

29.6 2013

 

Större hackspett Ryrbäcken Trollhättan

30.5 2013

 

Koltrast Ryrbäcken Trollhättan

17.5 2013

 

Rödhake Ryrbäcken Trollhättan

17.5 2013

 

Ringduva Ryrbäcken Trollhättan

17.5 2013

 

Nötskrika Ryrbäcken Trollhättan

16.5 2013

 

Ladusvala Hörlycke Trollhättan

16.5 2013

 

Mindre hackspett Ryrbäcken Trollhättan

15.5 2013

 

Mindre strandpipare Stallbacka Trollhättan

14.5 2013

 

Större hackspett Ryrbäcken Trollhättan

10.5 2013

 

Grönsångare Ryrbäcken Trollhättan

7.5 2013

 

Gransångare Ryrbäcken Trollhättan

6.5 2013

 

Svart Rödstjärt Stallbacka Trollhättan

27.4 2013

 

Svart Rödstjärt Stallbacka Trollhättan

25.4 2013

 

Ringtrast Malöga Trollhättan

21.4 2013

 

Stenskvätta Stallbacka Trollhättan

20.4 2013

 

Skogssnäppa Hedeäng Trollhättan

15.4 2013

 

Strandskata Stallbacka Trollhättan

10.4 2013

 

Strandskata Sanden Vänersborg

8.4 2013

 

Trana Hedeäng Trollhättan

2.4 2013

 

Tofsvipa Hedeäng Trollhättan

1.4 2013

 

Tamduva Stallbacka Trollhättan

7.3 2013

 

Tofsvipa Hedeäng Trollhättan

5.3 2013

 

Strömstare Trollhättan

23.2 2013

 

Vittrut Spikön Trollhättan

20.2 2013

 

Smådopping Spikön Trollhättan

20.2 2013

 

Vittrut Spikön Trollhättan

14.2 2013

 

Vittrut Spikön Trollhättan

1.2 2013

 

Sothöna Spikön Trollhättan

1.2 2013

 

Gråtrut Spikön Trollhättan

1.2 2013

 

Vittrut Spikön Trollhättan

22.1 2013

 

Pilgrimsfalk Malöga Trollhättan

15.7 2012

 

Rådjur Malöga Trollhättan

7.7 2012

 

Strandskata Stallbacka Trollhättan

7.7 2012

 

Storspov Malöga Trollhättan

1.7 2012

 

Fiskgjuse Hedeäng Trollhättan

30.6 2012

 

Storspov Malöga Trollhättan

24,6 2012

 

Enkelbeckasin Hedeäng Trollhättan

24.6 2012

 

Tofsvipa Hedeäng Trollhättan

24.6 2012

 

Storspov Hedeäng Trollhättan

23.6 2012

 

Stenskvätta Malöga Trollhättan

22.6 2012

 

Ängspiplärka Hedeäng Trollhättan

14.6 2012

 

Härmsångare Sylte Trollhättan

24.5 2012

 

Fisktärna Stallbacka Trollhättan

23.5 2012

 

Fisktärna Stallbacka Trollhättan

22.5 2012

 

Grönsångare Ryrbäcken Trollhättan

21.5 2012

 

Mosnäppa Hedeäng Trollhättan

17.5 2012

 

Grönbena Hedeäng Trollhättan

16.5 2012

 

Ladusvala Stallbacka Trollhättan

16.5 2012

 

Kanadagås Stallbacka Trollhättan

16.5 2012

 

Ormvråk Malöga Trollhättan

15.5 2012

 

Grågås Stallbacka Trollhättan

15.5 2012

 

Svart rödstjärt Stallbacka Trollhättan

8.5 2012

 

Drillsnäppa Stallbacka Trollhättan

7.5 2012

 

Ladusvala Stallbacka Trollhättan

7.5 2012

 

Svart rödstjärt Stallbacka Trollhättan

6.5 2012

 

Skäggdopping Stallbacka Trollhättan

5.5 2012

 

Gulärla Hedeäng Trollhättan

5.5 2012

 

Brushane Hedeäng Trollhättan

4.5 2012

 

Gulärla Hedeäng Trollhättan

4.5 2012

 

Mindre strandpipare Hedeäng Trollhättan

4.5 2012

 

Koltrast Stallbacka Trollhättan

2.5 2012

 

Grågås Stallbacka Trollhättan

1.5 2012