rördrom näktergal ljungpipare
gråtrut knölsvan skata
fjällpipare gulärla skrattmås
sidensvans höksångare enkelbeckasin
kanadagås pungmes vitkindad gås
fiskmås gråhakedopping rosenfink
sillgrissla stenskvätta kråka
kaja trana strandskata
sädesärla blåmes nötväcka
talgoxe ejder ormvråk