Kråka Uddevalla

Kråka Trollhättan

Kråka Vänersborgsviken Vänersborg

9.3 2009

Kråka Hedeäng Trollhättan

15.3 2009

Kråka Malöga Trollhättan

21.11 2009